U bent hier:
Inbraakwerendheid

Inbraakwerendheid

SPECIALIST IN INBRAAKWERENDHEID

Technische ruimtes zijn het hart van een gebouw en een organisatie. Niet alleen is het belangrijk om de techniek draaiende te houden, maar ook om gevoelige informatie en kostbare machines en materialen goed af te schermen.

JAZO PRODUCEERT INBRAAKWERENDE DEUREN & ROOSTERS

Bij het inbraakveilig maken van een technische ruimte komt meer kijken dan je denkt. JAZO biedt de oplossing, want onze inbraakwerende deuren en roosters voldoen aan hoge inbraakwerendheidsklassen. En het mooiste, er worden geen concessies gedaan op het gebied van gebruiksgemak. Dat geeft een veilig gevoel, toch?

Al jarenlang zijn we sterk in het zelf ontwikkelen, produceren en monteren van afscherming, toegang en ventilatie van technische ruimten. Zo hebben we voor elke situatie een passende deur en/of rooster die voldoet aan alle voorgeschreven eisen. Niet voor niets dus dat wij al jarenlang partner zijn van alle energiebedrijven en aannemers in Nederland.

OPLOSSINGEN PASSEND BIJ JOUW SITUATIE

Wij leveren graag oplossingen waar niet alleen wij, maar ook jij blij van wordt. Zo komen we samen tot de meeste ideale oplossing, passend bij de situatie. Wil je een enkele of dubbele deur? Geen probleem! Net als tal van andere opties die mogelijk zijn.

Bekijk hier onze inbraakwerende deuren en puien

Bekijk hier onze inbraakwerende ventilatieroosters

Neem contact met ons op

CONFORM HET NEDERLANDSE BOUWBESLUIT

Het Bouwbesluit verwijst voor inbraakwerendheid van ramen en deuren naar de Nederlandse norm NEN 5096. Deze norm is geschreven, zodat ze gebruikt kunnen worden voor het bepalen van de inbraakwerendheid van woningen, utiliteitsgebouwen en renovatieprojecten. Volgens het Bouwbesluit moeten alle ramen of deuren minimaal aan inbraakwerendheidsklasse 2 voldoen.

Voor technische ruimtes is vanuit de regelgeving van het Bouwbesluit niets voorgeschreven. Toch zien we in de praktijk dat bestekschrijvers de regelgeving, om minimaal aan inbraakwerendheidsklasse 2 te voldoen, wel in hun bestek opnemen. Opdrachtgevers stellen ook vaak een bepaald eis als het gaat om inbraakwerendheid. Voor veel ruimtes is klasse 2 te laag, dus afhankelijk van het inbraakveiligheidsniveau dat nagestreefd wordt kan de opdrachtgever altijd naar een hogere inbraakwerenheidsklasse vragen. En daar is JAZO op voorbereidt! Want wij leveren onze deuren en roosters van klasse RC-2 t/m RC-4 (Nederlandse term WK-2 t/m WK-4)

DE TESTEN EN DE NORMEN EN 1627 & NEN 5096

JAZO levert deuren en roosters van inbraakwerenheidsklasse RC-2 t/m RC-4 (Nederlandse term WK-2 t/m WK-4) die uiteraard voldoen aan de geldende normen. De deuren zijn getest volgens EN1627 en NEN 5096 norm. Onze producten zijn daarnaast ook nog KOMO gecertificeerd (KOMO-attest) voor zowel klasse 2 als klasse 3 inbraakwerende producten. Het productieproces wordt jaarlijks door de SKG geaudit, waardoor onze kwaliteit gegarandeerd is. De rapporten worden beoordeeld naar aanleiding van de laatst geldende normen. Voldoet een rapport niet meer aan de laatst geldende normen zal er opnieuw een inbraaktest uitgevoerd moeten worden.

Onze deuren en roosters worden getest door Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG), een test instituut op het gebied van inbraakwerende producten. SKG test met ervaren keurmeesters aluminium, stalen en kunststof ramen en deuren op inbraakwerendheid. Daarnaast beschikt SKG over een geavanceerd laboratorium waar ook hang- en sluitwerkproducten worden getest. Zo besteden we extra aandacht aan de sloten, die volgens de laatste normering voldoen aan alle geldende eisen. Zo gebruiken wij sloten die o.a. voorzien zijn van SKG ** of SKG ***, EN 179 (paniek op de kruk) en EN 1125 (paniek op de balk) certificaat.

HOE WORDT DE INBRAAKWERENDHEID GETEST?

De inbraaktesten kunnen op basis van twee normen getest worden; de NEN 5096 en de EN 1627. In beide normen staat aangegeven wanneer een deur een bepaalde waarde toegewezen krijgt. Hoe hoger de klasse, hoe beter een de deur bestand is tegen inbraak. Hiervoor moet de deur of rooster drie verschillende testen doorstaan:

Statische test: hierbij drukt men met persen op iedere hoek en de sluitpunten (slot en scharnieren) van de deur.
Dynamische test: hierbij laat men een gewicht drie maal tegen de deur aanvallen, zowel in het midden als in elke hoek van de deur.
Manuele test: dit is een handmatige inbraakpoging, waarbij de verschillen zitten in het gereedschap en de benodigde tijd om in te breken.

 • RC2 / Wk2 / klasse 2 = 15 minuten test, waarvan max. contacttijd* 3 Minuten
  Hierbij mogen simpele gereedschappen, zoals een grote schroevendraaier gebruikt worden.
 • RC3 / Wk3 / klasse 3 = 20 minuten test, waarvan max. contacttijd* 5 Minuten
  Hierbij mogen zwaardere gereedschappen, zoals een hamer en breekijzer gebruikt worden.
 • RC4 / Wk4 / klasse 4 = 30 minuten test, waarvan max. contacttijd* 10 Minuten
  Hierbij mogen nog zwaardere gereedschappen, zoals een moker en betonschaar gebruikt worden.

Contacttijd: tijd om met gereedschap de deur open te krijgen

Komen de uitvoerders van de test binnen deze tijd niet binnen? Dan is de test geslaagd.

HET VERSCHIL TUSSEN DE SKG STERREN EN RC/WK KLASSEN

SKG heeft naast het klassensysteem ook een sterrensysteem. Een systeem waar je misschien wel bekend mee bent.

Maar wat is nou het verschil tussen het klassensysteem en het sterrensysteem? Het sterrensysteem geeft alleen een productcertificatie, waarbij de focus ligt op het hang- en sluitwerk ligt. Het klassensysteem zorgt voor een complete beproeving incl. hang- en sluitwerk. Uitwisseling van sloten is toegestaan, mits de functionaliteit gelijkwaardig en gelijk zijn aan het aantal SKG-sterren. 

Voorbeeld: als een opdrachtgever vraagt om hang- en sluitwerk met drie sterren kan JAZO ook een deur met een slot aanbieden die gecertificeerd is in klasse 3. Daarmee is de volledig deur getest incl. het hang- en sluitwerk.

GEGARANDEERDE KWALITEIT

Zoals eerder genoemd, hebben wij voor onze producten een KOMO-attest voor inbraakwerendheid in klasse 2 en 3. Dit is een document waarin door SKG-IKOB verklaard wordt dat een product volgens de bouwvoorschriften geschikt is om toegepast te worden in de bouw. Iets waar we erg trots op zijn, maar die ook de nodige voordelen oplevert:

 • Rapporten en conformiteitsverklaringen zijn geldig tegen de toen afgegeven actuele versies van de normen en BRL. Deze verliezen hun geldigheid op den duur als er sprake is van gewijzigde normen en/of BRL. Attesten daarentegen blijven voortdurend bewaakt en worden na wijzigingen van de normen, BRL of bouwbesluit ook aangepast.Als dit gebeurt, moeten wij ons product opnieuw laten testen, zodat deze altijd voldoet aan de geldende eisen.
 • Compact en overzichtelijk, met als doel: bewijs dat het systeem incl. hang en sluitwerk voldoet aan de vereiste ‘actuele’ normen en BRL.
 • Uitbreiding in één en het zelfde document mogelijk. 

Een beoordelingsrichtlijn (BRL) is een genormaliseerd document aan de hand waarvan SKG-IKOB een bepaald product of proces beoordeelt. In de BRL zijn niet alleen de wettelijke van toepassing zijnde eisen opgenomen, maar ook de technische en esthetische eisen die de marktpartijen stellen. KOMO-kwaliteitsverklaringen gaan dus verder dan de (prestatie-)eisen van het Bouwbesluit alleen.

Heeft u vragen of wilt u advies? 0316 - 59 29 11