U bent hier:
Missie Visie

Missie

JAZO Zevenaar bv is de innovatieve specialist in afscherming, toegang en ventilatie. JAZO faciliteert veiligheid, continuïteit en duurzaamheid van deze ruimten met daarin plaatsvindende processen en functionaliteiten. Hiermee dragen wij bij aan de hoogst mogelijke leverbetrouwbaarheid van energie voor de samenleving.

Rekening houdend met de dynamiek van de ontwikkelingen in de energiesector, de arbeidsmarkt en wettelijke bepalingen, zorgen wij ervoor dat onze keten van advisering, verkoop, productie en montage optimaal presteert door de alles onder één dak gedachte. De duurzame producten en diensten van JAZO zijn technologisch doordacht en overstijgen de gemiddelde levensduur van gebouwen.

JAZO wordt door de markt geassocieerd met kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Niet alleen in onze producten en diensten maar ook in de handelsactiviteiten.

Visie

JAZO Zevenaar bv streeft ernaar een belangrijke en bepalende partij te zijn voor afscherming, toegang en ventilatie in Noordwest-Europa. JAZO wil met haar producten en diensten proactief bijdragen aan het meest betrouwbare netwerk waar energietransities plaatsvinden.

JAZO blijft investeren in een omgeving en sfeer waarin mensen in FLOW komen. Hierdoor ontstaat technische innovatie. Talent wordt continu gestimuleerd door te investeren in opleiding en het PRET gedragsbeleid is onlosmakelijk verbonden aan de bedrijfsfilosofie.

JAZO komt tegemoet aan de groeiende behoefte van klant en overheid aan wetenschappelijk onderbouwde oplossingen. JAZO zal in de toekomst blijven innoveren om haar producten op een wetenschappelijke wijze te kunnen beoordelen op kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid en optimaal te laten aansluiten op de klantwensen.

JAZO gaat hierbij uit van de overtuiging dat maatschappelijke vraagstukken meer kansen dan bedreigingen bieden en dat MVO verankerd dient te zijn in alle bedrijfsactiviteiten.

Kernwaarden: PRET

Positief

Respect

Enthousiasme

Teamwork

MVO Ambitie

Geïnspireerd op de internationaal geaccepteerde norm ISO-26000 heeft JAZO haar ambities geformuleerd op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor ons geen mooi verhaal, maar een kwestie van DOEN! MVO is verantwoordelijkheid nemen door innovatie en vernieuwingskracht, is ook flexibel reageren op nieuwe ontwikkelingen en het realiseren van duurzaam rendement. JAZO is zich bewust dat hier een sleutelrol voor het MKB is weggelegd.

MVO is voor ons onlosmakelijk verbonden met:

PEOPLE

• Het ondersteunen en laten ontplooien van initiatieven om mensen meer te betrekken bij de maatschappij.

• Ondersteuning van sociale innovatie vanuit ons PRET gedragsbeleid.

• Het creëren van een veilige, gezonde en respectvolle werkomgeving.

• Kansen creëren en bieden aan mensen, ook voor hen die extra aandacht behoeven.

• Het stimuleren en vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

• Ontplooiing en stimulering van kleine initiatieven, vaak dichtbij.

PLANET

• Steun geven aan innovatieve technologieën en maatschappelijke vernieuwing.

• Bewustwording van onze invloed op het milieu en hiernaar handelen.

• Investeren in minder milieubelastende productieprocessen.

• Ontwikkeling van producten met lange levensduur, volledig recyclebaar

PROFIT

• Duurzame samenwerking met bedrijven in de keten.

• Eerlijk zakendoen met respect voor normen en waarden.

• Continue verbeteren en innoveren.

JAZO gaat haar MVO ambities de komende jaren steeds verder verankeren in haar diensten, producten en bedrijfsprocessen met als doel het gewenst positieve effect en rendement van MVO op al haar bedrijfsactiviteiten blijvend te versterken.

Duurzaamheidsverslag

Heeft u vragen of wilt u advies? 0316 - 59 29 11